Organizing Committee
Yuri MATIYASEVICH


Elena NOVIKOVA


Vladimir OREVKOV


Maxim VSEMIRNOVBack to the main page of 14th Days of Weak Arithmetics